PERTAŞ
Anasayfa İletişim
Doğal Taşlar ve Perlit Madeni - 1980'den Beri
Genleşmiş Perlit

Genleşmiş Perlit Nedir?

Genleşmiş Perlitin Kimyasal ve
Fiziksel Özellikleri


Genleşmiş Perlitin Uygulama Özellikleri

Genleşmiş Perlitin Kullanım Alanları

 

 

 

 

GENLEŞMİŞ PERLİT NEDİR?

Bünyesinde %2-6 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perlitin 800-11500C arasında ısıtılmasıyla 4-20 katı bir hacim büyümesi sağlanması sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki malzemeye GENLEŞMİŞ PERLİT denir.

Genleşmiş perlit; başlıca inşaat, filtre, yalıtım, tekstil yıkama, dolgu malzemesi, döküm, petrol endüstrileri ile tarım sektörü, deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları ve temizleyici olarak kullanılır.

Yapıların ısınma giderlerinde; duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım ve çift cam uygulamak, kazan dairesinde yanmayı iyileştirmek sureti ile yakıttan %70'e varan ekonomi sağlamak mümkündür.

Bu uygulamanın doğal sonucu olarak;

  • Hava kirliliği önemli ölçüde azalır.
  • Yapılarda istenmeyen dış seslere karşı yalıtım yapılmış olur.
  • Yapı fiziğine uygun yapılan ısı yalıtımı; malzemeler üzerinde kısa sürede değişen ısı farklılıklarını önleyeceğinden yapının ömrü uzar.
  • İnsanlar yapılarda daha konforlu ve daha sağlıklı yaşarlar.

GENLEŞMİŞ PERLİTİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Tablo 1 - Genleşmiş Perlitin Kimyasal Özellikleri

Madde Oran (%)
SiO2 71,0 - 75,0
Al2O3 12,5 - 18,0
Na2O 2,9 - 4,0
K2O 4,0 - 5,0
CaO 0,5 - 0,2
Fe2O3 0,1 - 1,5
MgO 0,03 - 0,5

Perlitte en önemli eleman,içindeki bağlı sudur ki, perlitin endüstriyel kullanımını yakından etkilemektedir.

Tablo 2 - Genleşmiş Perlitin Fiziksel Özellikleri

Özellik Değer
Renk Gri, beyaz, siyah ve tonları
Yumuşama Noktası 800oC - 1100oC
Erime Noktası 1315oC - 1390oC
pH 6,6 - 8,0
Spesifik Isı 0,20 K.Cal / kg oC
Özgül Ağırlık 2,2 - 2,4 g/cm3
Serbest Nem % (Maks.) 0,5
Ağırlık Kaybı 0,005
Erime Özelliği Sıcak konsantre alkali ve %2 konsantre mineral asitlerde az %0,1 seyreltik mineral veya konsantre zayıf asitlerde çok az erir.

GENLEŞMİŞ PERLİTİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Genleştirilmiş perlit çeşitli uygulama alanlarında istenen şu özelliklere sahiptir:

1. Gözeneklilik

Bu özellik, perlit taneciklerinde boşluk hacminin toplam tanecik hacmine oranının ortalaması olarak tanımlanır. Gözeneklilik perlite emicilik (absorptif) ve yüzeyde soğurma (adsosptif) özellikleri kazandırmakta ve bu nedenle bu özelliklerin gerekli olduğu uygulama alanlarında önem taşımaktadır. Su kirliliğini giderme çalışmaları ve ısı yalıtıcılığı aranan durumlarda su emicilik istenmemektedir. Bunun nedeni, gözeneklere dolan suyun ısı iletkenliğini artırması olmaktadır. Bu durumda silikon veya bir maddeyle gözenekler pasifleştirilip perlit "hidrofobize" edilmektedir.

Perlitin gözenekli yapısı, başta süzme yardımcı maddesi olmak üzere, tarım, kimyasal maddeler için (ör: tarım savaş ilaçları, temizleyiciler) taşıyıcı olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

 

2. Hafiflik

Bu özellik gözenekli bir yapıya sahip olmanın sonucu olarak belirlenmektedir. Tane büyüklüğü dağılımına ve genleşme oranına bağlı olarak genleştirilmiş perlitin birim hacim ağırlıkları oldukça farklı değerlerde olabilmektedir.

Hafiflik özellikle prefabrik yapı malzemesi üretiminde ve çeşitli dolgu maddeleri kullanımında perlit uygulamasını özendirici önemli bir nitelik olarak belirmektedir.

 

3. Isı ve Ses Yalıtıcılık

Isı ve ses yalıtıcılık özelliği, hafiflik gibi boşluklu (gözenekli) bir yapının sonucu olarak beliren bir özelliktir. Kuru perlit dolgusunun 24 0C'daki ısı iletkenlik hesap değeri, kuru birim hacim ağırlığına bağlı olarak, 32 kg/m3 birim hacim ağırlığında 0,04 W/m 0C'dan 180 kg/m3 birim hacim ağırlığında 0,055 W/m 0C kadar farklılık göstermektedir. Aynı sıcaklıkta cam yününün 0,037 W/m 0C ısı yalıtıcılığına sahip olduğunu söylemek perlitin yalıtıcılıktaki mükemmelliğini belirlemeye yardımcı olacaktır.

Bu özelliğinden dolayı perlit çimento ve alçı gibi bağlayıcılarla sıva, yalıtım betonu yapımında kullanılmakta ve ucuzluk, yanmazlık, bakteriyel ayrışmaya sonsuz direnci özelliklerinden dolayı, diğer yalıtıcı malzemeler karşısında vazgeçilmez avantajlara sahip bulunmaktadır.

Ses emicilik ve ses yalıtıcılık konusunda da perlit ve perlit ürünlerinin önemli özendiricilikleri vardır. 5 cm kalınlığındaki bir perlit gevşek dolgusu 13 dB düzeyinde ses yalıtımı sağlar. Bu değer aynı kalınlıktaki cam yünü için 12 dB, strafor için 13 dB'dir.

Görüldüğü gibi perlit, ses geçirgenliğini önlemede, dolgusu alışılmış diğer malzemelere göre eşit performans vermenin dışında ucuzluk, dayanıklılık gibi özellikleriyle de üstünlük sağlayacak düzeydedir. Ayrıca büyük salonların perlitli sıvayla sıvanması duvarların ses özelliğini artırmakta, çınlamayı ve yankılanmayı ortadan kaldırarak akustik özelliklere önemli katkıda bulunmaktadır.

 

4. Kimyasal Pasiflik

Perlit kararlı kimyasal yapısı nedeniyle, kimyasal reaksiyonlara girmeyen ve suda çözünmeyen bir maddedir. Bu özelliğinden dolayı perlit çeşitli kimyasal maddelerle birlikte onları etkilemeden kullanılabilmekte, ayrıca fiziksel özellikleriyle de katkıda bulunmaktadır (Perlit yalnız derişik hidroklorik asitte çözenmektedir). Bu çerçevede perlit dolgu maddesi, kimyasal madde taşıyıcısı, süzme yardımcı malzemesi, yalıtım maddesi vb. yerlerde kullanılmaktadır.

 

5. Yanmazlık

Anorganik bir yapıya sahip olan perlit, özellikle hafiflik ve yalıtıcılıkta kendisine rekabet edebilecek organik kökenli yapay malzemelere oranla yanmazlık üstünlüğüne sahiptir.

Yanmazlık özelliği yanında, yüksek ısılarda uzun süre bozulmadan dayanabilme ve ısı yalıtıcılık özellikleri bulunduğundan, yangından zarar görmesi istenmeyen önemli yapı elemanlarının korunmasında kullanılır. Uygun detayda düzenlenen koruyucu perlit katmanları 7000C - 9000C arasındaki yangın sıcaklığında 4 saate kadar, taşıyıcı çelik elemanları koruyabilmektedir.

Yanmazlık ve ısı yalıtım özelliğinden dolayı, metalurji sanayiinde de kullanılmaktadır.

GENLEŞMİŞ PERLİTİN KULLANIM ALANLARI


1. İnşaat Sektöründe Perlit
  • Isı ve ses yalıtımında kullanılan en ideal malzemedir.
  • Hafif ve yüksek yalıtım özelliği olan beton imalinde kullanılan malzemelerin en hafifi olup ısı ve yangına karşı en dayanıklı olanıdır.
  • Organik yapısı olmadığı için ömrü sonsuzdur.

. Endüstride Perlit

  • Kimyasal olarak nötr oluşu nedeniyle gıda, ilaç ve diğer kimyasal maddelerin üretiminde süzme yardımcı maddesi olarak kullanılmaktadır.
  • Sanayide, yüksek sıcaklıklara dayanımı nedeniyle (+1050 0C) fırın izolasyonlarında, düşük sıcaklıklarda (-270 0C) sıvılaştırılmış bütün gazların sıvılaştırma sıcaklığının muhafazası için kullanılmaktadır.
3. Tarım Sektöründe Perlit
  • Gözeneklilik, inorganik, çözünebilir iyonların az olması ve nötr (pH 6,5-7,5) olması nedeniyle tarımda kullanılmaktadır.